Wspólne Wieczory Filmowe – Most Do Integracji Dzieci z Niepełnosprawnościami

WSPÓLNE WIECZORY FILMOWE – MOST DO INTEGRACJI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Autor: Magdalena Jagodzińska Czy znacie dobry sposób na zacieśnienie więzi i integrację między dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami? Od kilku miesięcy dzięki współpracy z Paley European Institute sprawdzamy jakie efekty przynoszą wieczorki filmowe. To nie tylko okazja do oglądania fascynujących filmów, ale także doskonały sposób na zbudowanie mostu między dziećmi z niepełnosprawnościami a ich rówieśnikami. Takie wydarzenia nie tylko dostarczają rozrywki, ale również tworzą atmosferę […]

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego: Walka o Lepsze Jutro

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego: Walka o Lepsze Jutro Autor: Magdalena Jagodzińska Mózgowe Porażenie Dziecięce: Co to właściwie jest? Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to jedno z najczęstszych schorzeń neurologicznych u dzieci, które wpływa na ich jakość życia i rozwój. To grupa zaburzeń ruchowych i posturalnych, które wynikają z uszkodzenia mózgu w okresie rozwoju dziecka. Mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak niedotlenienie mózgu, infekcje, urazy, lub inne […]

Leczysz się sam, ale nie musisz być sam: o samotności w procesie leczenia

AUTOR: Magdalena jagodzińska, Dominika Jakubowska PODSUMOWANIE: Badania wykazują, że rodzice dzieci z niepełnosprawnościami są bardziej narażeni na doświadczanie stresu, depresji, lęku i poczucia osamotnienia niż rodzice dzieci bez niepełnosprawności. Rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogą mieć wyższy poziom wyczerpania emocjonalnego i niższy poziom poczucia własnej skuteczności w porównaniu z rodzicami dzieci bez niepełnosprawności. Niektóre badania sugerują, że rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mogą mieć niższe poczucie zadowolenia z życia i gorzej […]

Światowy Dzień MPD

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Październik na całym świecie został uznany miesiącem solidarności z osobami zmagającymi się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Natomiast 6 października obchodzony jest Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego (MPD). Celem takich wydarzeń jest podnoszenie świadomości społecznej. Niepełnosprawność nie może być tematem tabu. Im więcej wiemy na temat skali zjawiska, ale przede wszystkim o codziennym funkcjonowaniu osób z danym schorzeniem, ich potrzeb i problemów, […]

Wpływ zabawy w fizjoterapii

AUTOR: DOMINIKA JAKUBOWSKA Zabawa jest naturalnym środowiskiem dla dzieci oraz jednym ze sposobów w jaki poznają świat. W chwili, w której dołączamy do dziecka w zabawie, wchodzimy jednocześnie w jego świat stając się jego częścią. Wiele korzyści przynosi dzieciom zabawa swobodna, w której to same mogą decydować o jej przebiegu. Z tego względu istotne jest, aby mały człowiek każdego dnia miał możliwość spędzania choć części dnia na takich aktywnościach, które […]