O fundacji

Sięgamy tam, gdzie inni już dawno odpuścili.

Wierzymy, że tylko mądra pomoc jest zdolna zmieniać świat. Chcemy łączyć tych, którzy jej potrzebują z tymi, którzy tej pomocy pragną udzielać. CSR nie jest tylko sloganem i właśnie to udowadniamy.

Magdalena Jagodzińska

Prezeska Fundacji

Problem...

Problem niepełnosprawności w Polsce to temat, który często powraca w debacie publicznej. Różnorodność omawianego zjawiska wymaga interdyscyplinarności, gdyż nie jest to zjawisko jednorodne. To, kogo uznajemy za osobę z niepełnosprawnością zależy od przyjętej definicji.

W modelu medycznym będą to osoby, które m.in. na skutek choroby lub urazu doświadczają pewnych ograniczeń. Właściwym rozwiązaniem w tej sytuacji będą działania medyczne i/lub rehabilitacja. W tym ujęciu jest to niejako osobista sprawa czy wyzwanie danej osoby. Sytuacja widziana jest w kontekście pacjent – system opieki medycznej.

We współczesnym modelu społecznym niepełnosprawność występuje pomiędzy osobą z niepełnosprawnością i społeczeństwem. Patrząc szeroko, można to widzieć w kategoriach: uprzedzeń, barier infrastrukturalnych, niedostosowań w transporcie publicznym, ograniczonego dostępu do informacji czy ograniczeń na rynku pracy. W tej perspektywie niepełnosprawność zakłada, że jej źródła znajdują się nie w danej jednostce, ale w otoczeniu społecznym. W takim razie zmiany w otoczeniu, w postawie ludzi czy zmiany techniczne, mogą rekompensować i zmniejszać dolegliwości niepełnosprawności.

Po co jesteśmy?

W Fundacji Chodzę i Biegam podejmujemy próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o miejsce osób z niepełnosprawnościami w polityce społecznej naszego kraju. Skala zjawiska niepełnosprawności w Polsce pokazuje, że tysiące osób mają obniżoną sprawność biologiczną, która przysparza wielu trudności w codziennym funkcjonowaniu. W celu zapewnienia trwałych zmian na rzecz osób z niepełnosprawnościami konieczne jest stworzenie odpowiedniej strategii, która uwzględni długookresowe, systemowe działania. Szukamy, sprawdzamy jakie strategie są podejmowane i realizowane. Znudziło nam się patrzenie na ręce kolejnym Ministrom i pytamy KIEDY?

Odpowiadamy: TERAZ!

Wesprzyj nas!
Ty też możesz pomóc!