Zakończona II Konferencja nt. kompleksowego leczenia w MPD.

WSPARCIE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW.

22 Maja 2023

Kampus Vizja Park Warszawa (ul. Okopowa 59)

20 maja 2023 roku odbyła się kolejna edycja wyjątkowej konferencji przeznaczonej dla rodziców i opiekunów osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) w Kampusie Vizja Park w Warszawie. Zgromadziliśmy aż 250 osób zainteresowanych tematyką kompleksowego wsparcia dzieci i dorosłych. W ramach wydarzenia specjaliści z różnych dziedzin, w tym lekarze ginekolodzy, pediatrzy, neurologowie, ortopedzi, fizjoterapeuci, neurologopedzi oraz ortotycy zaprezentowali swoje spojrzenie na wczesną diagnostykę, wczesną interwencję oraz możliwości sportowej aktywności dla osób z MPD i ich opiekunów.

Konferencja skupiła się na dostarczeniu najświeższej wiedzy i umożliwieniu dostępu do ekspertów dla rodziców i opiekunów dzieci z MPD, służąc wsparciem w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia i terapii ich podopiecznych. Ważnym elementem tegorocznej edycji wydarzenia było zachęcanie zarówno osób z niepełnosprawnościami jak i ich opiekunów do aktywności sportowej.

"Nasza już II Konferencja na temat kompleksowego leczenia w mózgowym porażeniu dziecięcym była nie tylko miejscem spotkań specjalistów, ale również poruszającym dowodem na to, jak ważne jest zjednoczenie wysiłków w celu wsparcia pacjentów, a w szczególności dzieci z mózgowym porażeniem. Dzięki zaangażowaniu ekspertów i uczestników pokazujemy możliwości zapewniania jak najlepszej opieki i szans rozwoju dla każdego dziecka dotkniętego wyzwaniem."

W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli okazję skorzystać  z konsultacji z doświadczonymi fizjoterapeutami, ortotykami i psychologiem, co pozwoliło im uzyskać konkretną pomoc oraz porady dotyczące możliwości leczenia w kontekście indywidualnych przypadków. Dziękujemy ekspertom z Paley European Institute, Orthotic and Prosthetic Specialists Association oraz Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” za nieocenioną pomoc i spotkania z rodzicami i dziećmi.

"Po raz kolejny stworzyliśmy platformę do wymiany doświadczeń oraz zdobycia cennych informacji na temat opieki i pracy z osobami z MPD oraz umożliwiliśmy spotkania z najlepszymi specjalistami."

Konferencja w Kampusie Vizja Park stanowiła nie tylko miejsce edukacji, ale i inspiracji dla wszystkich zaangażowanych osób, otwierając nowe perspektywy rozwoju i opieki nad dziećmi z MPD. Fundacja Chodzę i Biegam jest wdzięczna za liczne zainteresowanie i zaangażowanie wszystkich uczestników oraz ekspertów, którzy przyczynili się do sukcesu tego wyjątkowego wydarzenia.